Vannkraft

Vannkraft

Sidan 2012 har selskapet satsa på vannkraft og me har per i dag bygd over 40 kraftverk av varierande størrelse og omfang.


Eigen vannkraftavdeling blei oppretta i 2019 og i dag er me totalentreprenør av nøkkelferdige mikro-, mini- og småkraftanlegg. Avdelinga har i dag 4 personer som arbeider med prosjektering og prosjektledelse innan vannkraft.