Markåni

MARKÅNI

ANSVAR HRT:

 • Totalentreprenør for prosjektet.                                                                                                
 • Ansvarlig for prosjektering med innleid personell innen definerte fagområder.
 • Ansvarlig for utførelse.
 • Anlegget er bygget med eget personell på prosjektledelse, grunnarbeid, landmåling og rørlegging samt sveising av PE.
 • Betongarbeid utført av Dale Entreprenør AS
 • Stasjonsbygg er bygget av byggmester Svenn Storum AS
 • El mek er levert og installert av Energiteknikk AS
 • HRT er ansvarlig for dokumentasjon av hele anlegget
 • Ansvarlig for ferdigstilling og klargjøring for vannfylling med framlegging av nødvendig dokumentasjon som kreves fra fagansvarlig personell.
 • Ansvarlig for innmåling og utstikking samt at prosjektering av riktige måledata til utførelse og maskinstyring.
 • Ansvarlig for søknader i forbindelse med:
  - Arealplan
  - Teknisk plan
  - Ny avkjørsel fra FV 569 til stasjonsbygg
  - Arbeidsvarsling gjennom byggeperioden og ulike faser
  - Graveløyve ifht rørgate gjennom FV569
  - Søknad om oppføring av rørlager ved E16


TEKNISKE DATA:


 • Ø900, PE,GRP og duktil, PN40
 • Fall: 309m
 • Totallengde vannvei: 1270m
 • Slukeevne: 1400l/s
 • Estimert årsproduksjon: 9,6GWh
 • Minstavannsføring sommer/vinter (l/s): 15/15 


Inntak_1_markåni
IMG_20200909_082907
IMG_20200908_183534
IMG_20200903_124504
IMG_20200422_075911
20201216_122333
IMG_20201001_144948_428 (2)
IMG_20201005_095907 (1)
IMG_20201005_100225 (1)
IMG_20201005_102415 (1)
IMG_20201005_102758 (1)
IMG_20201005_155001 (1)
IMG_20201005_155012
IMG_20201110_082214 (1)
IMG_20201119_083158
IMG_20201124_142240
IMG_20201124_151152