Havbruk

Havbruk

Det er eit stadig aukande behov for rørsystemer og deleproduksjon til oppdrettsanlegg og andre sjøbaserte anlegg. I tillegg får me og stadig fleire forespørslar på PE rørsystem til lukka oppdriftssystem, flytebrygger og andre installasjoner til bruk i havbruk-industrien. HRT kan både kappe og sveise rør og bend opp til Ø1200.

Under ein liten oversikt over gjennomførte havbruk-prosjekt (Denne oversikten er under oppdatering)


Bremnes Seashore

Ny inntaksledning for etablering av opptaksanlegg for laks ved Bremnes Seashore sitt slakteanlegg

i Kvernavika på Bømlo.


Hordaland Rørteknikk har levert :

* Inntaksledning

* Inntakskum

* Ventilkum

* Uv/filteranlegg

* RSW anlegg

* Pilotanlegg

(Link til bilder kommer her)

Trykk her for å se bilder fra Bremnes Seashore


Sævareid Fiskeanlegg
Rør og prosesstekiske arbeider ifm. utvidelse og ombygging av anlegget. 
(Link til bilder kommer her Trykk her for å se bilder fra Sævareid Fiskeanlegg)Fjon Bruk - Alsaker Fjordbruk
Sveising og montering av Ø1200mm inntaksledninger, totallengde 900m.
Montering av lodd 336tonn
(Link til bilder kommer her Trykk her for å se bilder fra Alsaker Fjordbruk)Grieg Seafood Rogaland - Trosnavåg

Inntaksledning og utslippsledning

Diverse oppbygging av vanninntak og avløp


Grieg Seafood Rogaland - Hognaland

Oppbygging av oksygineringsanlegg

Diverse opprustning av rørsystem


Bolaks - Lygrepollen

Ny inntaksledning til stamfiskanlegg

Hovedentreprenør veg, vann og kloakk

2000m lang inntaksledning Ø400mm installert i terreng

Opparbeidet ca. 1,5 km ny vegtrasè


Salar Smolt

Opparbeiding av nye kar

Vannfordeling inn på kar og avløpssystem ut av kar


Atlantic Cod Farms AS - Tjeldbergodden

Utførende entreprenør på tilvekstanlegg for torsk.

Bilder og mer informasjon