Prosjekter

Vi er totalentreprenør på mikro mini og småkraftverk og har over 40 bygde anlegg bak oss av varierende omfang og størrelse. Vi har utviklet vår egen micro turbin for 2-99 kW rettet mot plusskundeordningen

Vi leverer alt av vann- og avløpssystemer, spillvannsledninger, pumpeledninger og rørarrangement i pumpehus. Se våre leveranser

Komplette arrangement for fiskeanlegg, inntaksledning, komplette pumpehus med pumper og ventiler, samlestokker UV anlegg og avløpsanlegg. Se våre referanseprosjekt på emne her

Vi utfører alle typer VVS-oppdrag, både på nybygg og i eksisterende bygg. Vi utfører reparasjoner, rehabiliterer og fornyer både baderom, kjøkken, varmeanlegg etc. Vi har egen VVS-avdeling i Strandebarm i Kvam kommune. 

Med vår Pipeburster T87 utfører vi utblokking av eksisterende rør (både duktile or PE-rør), med rørdimensjoner fra 70mm - 450mm.