Vann og avløp

Vann og avløp

Vår VA og produksjonsavdeling har sidan oppstart i 2006 utført både små og store prosjekter.
Me utfører det me kan av deleproduksjon og utsveising av rør på vår base på Holmefjord, medan me utfører resterande med mobile sveisemaskiner (speilsveis, ekstruder og el-muffe) som kan fraktast ut på anlegga.

Me hadde rammeavtale med Bergen Kommune frå 2008 - 2014 og har vidare utført og hatt hovudansvar for mange større prosjekt innan VA. På vårt industriområde på Holmefjord har me mulighet for å sveisa lange lengder PE, for så å slepa dei sjøvegen på plass til anlegga.

Under er ei oversikt over nokon av våre gjennomførte VA-prosjekt. (Denne er under oppdatering)


Utslippsledning og avløpspumpestasjon i Longyearbyen på Svalbard

Nytt avløpssystem som også skal håndtera kverna våtorganisk husholdningsavfall.

Trykk her for å sjå bilder frå Svalbard


Bergen Kommune - rammeavtale

Rørinntrekking og rørsprenging. Underentreprenør for Fyllingen Maskin.

Separasjon av spillvann og overvann på Bryggen


E39 Storestraumen - Ulvenskiftet

Etablering av hovudvannledning og pumpeledning for avløpsvann i samme trasè i forbindelse med bygging av gang- og sykkelveg langs E39. Underentreprenør for VA-Teknikk Vest AS.


Brannstasjon - Bergen kommune

Levering og installering av:

900 mm PE-rør

280 mm PE-rør

2000 mm GUP-rør

Underentreprenør for Hallingplast.

Samarbeidspartnere: IMC Diving, Fyllingen Maskin og Bydrift Bergen.


Statoil Mongstad

Underentreprenør av Amundsen Diving

1400 mm utslippsledning, overvannssystemFusa Kommune

Høydebasseng på Helland


Samnanger Kommune

Vannledning i Tyssegaten