Velg fagområde:

 

 Vannkraft

 

 Havbruk

 

 VA

 

 Produksjon

 

 VVS

 

 

 

 

Boge Kraft AS - Boge Kraft 1 og Boge Kraft 2

 

 

Boge Kraft 1

Rørgate: kombinasjon av duktil støpejernsrør og polyetylen rør
Dimensjon: 500 og 630 mm.
Fallhøyde: 210 meter
Totallengde: 621 meter
Anlegget er ferdigstilt

 

 

Boge Kraft 2
Rørgate: kombinasjon av duktil støpejernsrør og polyetylen rør.
Dimensjon: 500 og 630 mm.
Fallhøyde: 240 meter
Totallengde: 1250 meter
Anlegget er ferdigstilt. 

 

    

                              Inntakskonus                                                    Fleksibiltet i PE-rør ferdig installert

 

 

                                                                             Sveising 630mm            

 

 

             

                                                                                    Transport

 

 

 

Hordaland Rørteknikk AS  •  Telefon 56 58 09 90  •  E-post: post@h-rt.no