Referanser

Referansekunder vannkraftanlegg

Anlegg

Kunde/ kontaktperson

Ytre Oppedal Kraftverk

Oddbjørn Kroka, Captiva

Markåni Kraftverk

Oddbjørn Kroka, Captiva

Flikka Kraftverk

Sirdal Kraft AS

Breilobekken Kraftverk

Sirdal Kraft AS

Hemså Kraftverk

Sirdal Kraft AS

Sandvand Kraftverk

Sirdal Kraft AS

Liemyr Kraftverk

Sirdal Kraft AS

Jarlshaug Kraftverk

SKL Produksjon AS

Tokagjel Kraftverk

Clemens Kraft AS

Vossedalselvi Kraftverk

Clemens Kraft AS

Lidal Kraftverk

Lidal Kraftverk

Akslandselva Kraftverk

SKL Produksjon AS

Kvitelva Kraft

Svein Bergtun

Anders Vaksdal

Myklebustdalen Energi   

Tor Eik

Kraftkameratene

Steinar Holdhus

Hima Kraft

Hima Kraft AS

Sørdalen Kraft

Hallvard Skorpen    

Referansekunder VA-anlegg og VVS

Anlegg

Kunde/kontaktperson

Utblokking, Bergen Kommune, UE for Fyllingen maskin

Bergen Kommune

VA-anlegg Alver Kommune

Alver Kommune, Knut Espetvedt

Skagen

Fusa

Hops og Nesttun Tunnellene

Bergen Kommune

Tysse vannledning

Samnanger kommune

Høydebasseng Helland

Fusa kommune

Vannforsyning

Høyteknologisenteret i Bergen

Strandvik hyttefelt

H. Ådland AS

Eikedalen hyttefelt

Dalen Eiendomsutvikling

Div. anlegg for Fyllingen Maskin

Bergen kommune

Opsalmarka II

Fusa Utviklingsselskap AS

Rammeavtalen 2008 -> 2014

Bergen kommune

Hop - Strømsnes

Askøy kommune

Referansekunder havbruksanlegg 

Anlegg

Kontaktperson

Grieg Seafood Rogaland

Atle Jøssang

Ewos Innovation

Vidar Hjartnes

Bolaks

Richard Markus

Salar Smolt

Øyvind Holdsen

Bolstad Fiskeoppdrett

M. Bolstad

Eide Fjordbruk AS

Sondre Eide

Atlantic Cod Farms

Tor Håkon Riple

Femanger Laks

Sverre Heidal

Alsaker Fjordbruk

Gerhard Alsaker