Bratthus Kraftverk

Bratthus Kraftverk

Bratthus kraftverk er et vannkraftverk i Fusa kommune i Hordaland.

Det er et elvekraftverk som utnytter et fall på 190 meter.

Installert effekt er 0,68 MW. Årsproduksjon er 2 GWh.


Komplett leveranse av minikraftverk inkl. dam, rørgate, anleggsarbeid, turbinhus og turbin

     • Demning

     • Inntakshus

     • Selvrensende inntak Heidal inntaket

     • Rørledning/rørgate til turbinhus

     • Anleggsarbeid

     • Turbinhus

     • Turbiner 3 stk.

Rørgate småkraftverk
Heidalinntaket - Sjølvrensande inntak - PE Konstruksjon
Heidalinntaket montert i forskaling
Heidalinntaket innstøpt
Demning med Heidalinntaket

Hordaland Rørteknikk AS  •  Telefon 56 58 09 90  •  E-post: post@hrt.as