Akslandselva Kraftverk

Akslandselva kraftverk

Akslandselva Kraftverk1

Rørgate: kombinasjon av duktil støpejernsrør og polyetylen rør

Dimensjon: Duktile rør DN600, GRP rør DN 1000, PE rør DN300

Installert effekt: 1,7MW

Årlig produksjon: 6 GWh

Fallhøyde: 340 meter

Totallengde: 1475 meter

Anlegget ble ferdigstilt 2012

Aksland Kraftverk - Turbinstasjon
Forskaling av demning
Heidal Inntaketmed med sjølvrensande rist - HRT produkt

                                                                                    Transport

Hordaland Rørteknikk AS  •  Telefon 56 58 09 90  •  E-post: post@hrt.as