Boge Kraft

Boge Kraft AS - Boge Kraft 1 og Boge Kraft 2

Boge Kraft 1

Rørgate: kombinasjon av duktil støpejernsrør og polyetylen rør

Dimensjon: 500 og 630 mm.

Fallhøyde: 210 meter

Totallengde: 621 meter

Anlegget er ferdigstilt

Boge Kraft 2

Rørgate: kombinasjon av duktil støpejernsrør og polyetylen rør.

Dimensjon: 500 og 630 mm.

Fallhøyde: 240 meter

Totallengde: 1250 meter

Anlegget er ferdigstilt.

                              Inntakskonus                                                    Fleksibiltet i PE-rør ferdig installert

                                                                             Sveising 630mm            

                                                                                    Transport

Hordaland Rørteknikk AS  •  Telefon 56 58 09 90  •  E-post: post@hrt.as